Szkolenia

SZKOLENIA

Prowadzimy we współpracy z Firmą Dr Reszewski Sp. K. działalność szkoleniową dla naszych Partnerów i Sympatyków. Organizujemy seminaria i wykłady naukowe.

Szkolimy: doradców handlowych Elbost, instalatorów , projektantów

Zajęcia teoretyczne prowadzimy w siedzibie Elbost Sp. z o.o. a część praktyczna realizowana jest w wytwórni Dr Reszewski Sp. K. Czas podstawowego szkolenia dla doradców handlowych Elbost to 1 dzień szkoleniowy. Czas szkolenia dla instalatorów w zakresie Programu nr 1 to 2,5 dnia szkoleniowego. Czas szkolenia podstawowego dla projektantów to 1 dzień szkoleniowy.

Szkolenie dla instalatorów kończy się testem sprawdzającym. Uczestnicy szkolenia, po jego pomyślnym zakończeniu otrzymują imienne certyfikaty kwalifikacyjne.

Szkolimy w grupach od 1 do 5 osób.

Szkolenia dla instalatorów są odpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy i udzielamy informacji poprzez formularz kontaktowy.