rodo2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbost Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 57/1A, 51-124 Wrocławiu
  2. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.