O pompach resublimacyjnych

O Resublimacyjnych Pompach Ciepła Firmy dr Reszewski

ZASADA DZIAŁANIA

Źródłem energii zamienianej w ciepło dla Resublimacyjnych Pomp Ciepła jest para wodna występująca w powietrzu atmosferycznym. Para wodna występuje w powietrzu zawsze, bez względu na porę dnia czy roku. Unikalność projektu Resublimacyjnej Pompy Ciepła polega na wykorzystaniu energii zmiany stanu skupienia pary wodnej za pomocą obiegu pompy ciepła i przekazaniu tej energii do instalacji grzewczej. Energia pary wodnej zamieniającej się w śnieg lub pary wodnej skraplającej się Resublimacyjna Pompa Ciepła przesyła pod postacią gorącej wody do instalacji grzewczej w domu. Największym osiągnięciem przy tworzeniu Resublimacyjnej Pompy Ciepła jest wykorzystanie powszechnie dostępnego, darmowego i wydajnego źródła energii, które do tej pory nie było wykorzystywane na szeroką skalę. Tym źródłem jest energia (ciepło) przemian fazowych pary wodnej występującej w powietrzu atmosferycznym. Wykorzystanie tych zjawisk jest innowacją i unikalnością konstrukcji Resublimacyjnej Pompy Ciepła.

Instalacja z wykorzystaniem pompy ciepła składa się z dwóch zasadniczych części:

  • na zewnątrz obiektu znajduje się Resublimacyjna Pompa Ciepła
  • wewnątrz obiektu znajduje się część hydrauliczna instalacji, która jest     indywidualnie projektowana dla każdego obiektu i zazwyczaj zawiera   odpowiedniej wielkości zasobnik ciepłej wody użytkowej, bufor instalacji   centralnego ogrzewania, odpowiednie zabezpieczenia hydrauliczne oraz   armaturę i prosty w obsłudze sterownik użytkownika

ZASTOSOWANIE

Resublimacyjne Pompy Ciepła służą do ogrzewania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, sklepów, warsztatów, hal sportowych, magazynów, szkół, kościołów, stacji benzynowych oraz wody w basenach i innych obiektów użyteczności publicznej lub przemysłowych.

– Urządzenia przeznaczone są:

  • do współpracy z niskotemperaturowymi instalacjami o grzewczymi o temperaturze zasilania do 45° C jako jedyne źródło ciepła.
  • do produkcji ciepłej wody użytkowej o temperaturze zasilania 55° C,
  • do produkcji wody grzewczej do procesów technologicznych o temperaturze zasilania do 55° C

 

Dobór odpowiedniego rodzaju pompy ciepła wymaga indywidualnego podejścia do każdego obiektu i wykonania bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą zależną od strefy klimatycznej w której znajduje się obiekt oraz od potrzeb zaopatrzenia w ciepło dla instalacji grzewczej i/lub ciepłej wody użytkowej (CWU).

Cechą charakterystyczną jest wyjątkowo niski koszt eksploatacji w stosunku do konwencjonalnych urządzeń grzewczych wykorzystujących do generowania ciepła gaz LPG, olej opałowy, węgiel, koks, lub drewno jak również jest najbardziej korzystną alternatywą w stosunku do sieci ciepłowniczych lub kotłów elektrycznych.

Resublimacyjne Pompy Ciepła nie wymagają realizacji kosztownych gruntowych wymienników ciepła i nie zanieczyszczają środowiska hałasem pochodzącym od wentylatorów. Resublimacyjna Pompa Ciepła Firmy dr Reszewski nie wymaga stosowania wentylatorów powietrza. Resublimacyjna Pompa Ciepła stanowi ekwiwalent około 1000 mb rur wymienników gruntowych poziomych i około 600mb rur wymienników gruntowych pionowych.

ZALETY

Prestiż i nowoczesność

Resublimacyjne Pompy Ciepła to unikalne, najbardziej nowoczesne w klasie pomp powietrznych, wysoko zaawansowane technologicznie, o oryginalnym wyglądzie urządzenia służące do ogrzewania domów, sklepów, warsztatów, hoteli, hal sportowych itp.

Polski patent

Konstrukcja Resublimacyjnej Pompy Ciepła jest owocem polskiej myśli technicznej. Jej unikalność została potwierdzona patentem. Technologia pompy jest efektem wieloletniej pracy naukowej i praktyki twórcy – dr inż. Stefana Reszewskiego – adiunkta Politechniki Wrocławskiej

Ekonomia

Koszty ogrzewania budynków i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą Resublimacyjnej Pompy Ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł. Inwestycja w tę konstrukcję jest inwestycją równie trwałą jak budynek, który będzie przez nią ogrzewany i zaopatrywany w ciepłą wodę.

Efektywność

Resublimacyjna Pompa Ciepła, jest urządzeniem o napędzie elektrycznym. Uzyskanie efektu grzewczego CO lub CWU wymaga więc zużycia odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Stosunek energii cieplnej uzyskanej na cele użyteczne do energii zużytej nazywa się współczynnikiem efektywności pompy ciepła COP. Dzięki wyjątkowej konstrukcji i jakości zastosowanych podzespołów Resublimacyjne Pompy Ciepła są w stanie uzyskać COP = 2 przy temperaturach powietrza atmosferycznego – 20 C, a w okresie letnim wiosennym i jesiennym może dochodzić nawet do COP powyżej 5. Im wyższy współczynnik efektywności tym niższy koszt eksploatacji. Średnioroczny współczynnik efektywności równy 4 potwierdził się już wielokrotnie wśród Użytkowników eksploatujących takie urządzenia. Sprawność układu nie maleje z biegiem lat co potwierdzają badania oraz nasi zadowoleni Klienci.

Ekologia

Resublimacyjna Pompa Ciepła nie emituje spalin. Jest cicha – brak wentylatorów. Nie degraduje gruntu – jej montaż nie wymaga wykopów i odwiertów w ziemi. Przetwarza ciepło zmian stanu skupienia pary wodnej z powietrza przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku.

Prosta instalacja

Resublimacyjna Pompa Ciepła nie wymaga wykonywania wykopów ani odwiertów w ziemi w celu realizacji gruntowych wymienników ciepła. Nie wymaga budowy komina jak w przypadku instalacji na paliwa stałe. Do jej instalacji nie jest wymagane zezwolenie na budowę. Sposób podłączenia jej do instalacji grzewczej budynku wymaga jedynie uzgodnienia z Projektantem .

Trwałość i użyteczność

Ze względu na konstrukcję oraz użyte do produkcji materiały i podzespoły użyteczność Resublimacyjnej Pompy Ciepła oblicza się na 15 – 20 lat. Pierwsze urządzenie pracuje bezawaryjnie od 2007 roku.

Prosta obsługa

Resublimacyjna Pompa Ciepła posiada prosty w obsłudze i intuicyjny sterownik. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grzewczych nie wymaga zaopatrzenia w paliwa stałe, olej opałowy czy gaz LPG

Minimalna powierzchnia potrzebna na instalację

Powierzchnia zajmowana przez Resublimacyjną Pompę Ciepła pozwala na realizację takiej instalacji przy minimalnej powierzchni działki. Urządzenie nie jest na stałe związane z budynkiem i gruntem. Urządzenie można także zamontować na dachu pod warunkiem odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji.

Zdalny kontakt z serwisem

System sterowania i monitoringu jest przystosowany do wykorzystywania w maksymalnym stopniu pozaszczytowej taryfy opłat za energię elektryczną. Monitoring odbywa się za pomocą internetu lub jest możliwość komunikacji przez modem GSM. Dzięki tym rozwiązaniom istnieje możliwość sterowania temperaturą w domu oraz temperaturą ciepłej wody użytkowej z dowolnego miejsca znajdującego się w zasięgu internetu lub GSM. Dzięki systemowi monitoringu ułatwiona jest diagnostyka urządzenia oraz skrócony jest czas reakcji serwisu w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy.

Oszczędność energii poprzez eliminacje zbędnych procesów energetycznych

Specjalna konstrukcja wymienników ciepła oraz pozostałej konstrukcji Resublimacyjnej Pompy Ciepła sprawia, że nie ma potrzeby marnowania energii elektrycznej na proces odszraniania, a narastająca warstwa śniegu nie jest przeszkodą w pobieraniu ciepła. Odszranianie parowników następuje samoistnie.

Eliminacja urządzenia z budynku i bezpieczeństwa użytkownika

Umieszczenie Resublimacyjnej Pompy Ciepła na zewnątrz budynku sprawia, że w pomieszczeniu kotłowni nie ma żadnego czynnika chłodniczego, który w przypadku rozszczelnienia urządzenia mógłby zagrażać domownikom. Nie ma również potrzeby wentylacji awaryjnej takiego pomieszczenia i angażowania dodatkowej powierzchni w pomieszczeniu kotłowni. Nie ma również potrzeby wygłuszania jej, aby uniknąć hałasu generowanego przez sprężarkę pompy ciepła. W pomieszczeniu kotłowni znajdują się jedynie zasobnik na ciepłą wodę użytkową (CWU), zbiornik akumulacyjny instalacji (CO), niezbędna armatura hydrauliczna oraz szafa elektryczno-sterownicza transformatora ciepła.

Możliwość tworzenia zespołów resublimacyjnych pomp ciepła

W przypadku większego zapotrzebowania na ciepło Resublimacyjne Pompy Ciepła można łączyć tworząc dowolne konfiguracje instalacji grzewczych. Możliwe jest uzyskanie zespołów jednofunkcyjnych (np. CO lub CWU lub woda technologiczna) lub dwufunkcyjnych (np. CO + CWU, lub CO + woda technologiczna). Zespoły można rozbudowywać lub redukować poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ilości jednostek współpracujących ze sobą.